Regulamin płatności składek

Regulamin płatności składek

Punkt 1.
Płatności

  • Wysokości składek – grypy szkolne i wczesnoszkolne: 60 zł
  • Wysokości składek – grupy przedszkolne: 50 zł
  • Drugie dziecko w rodzinie (brat lub siostra) : 30 zł
  • Trzecie dziecko w rodzinie zwolnione z opłaty.
  • Wszystkie składki muszą być uregulowane do 10 dnia każdego miesiąca (tak jak za wrzesień do 10 września)

Numery kont znajdą u dołu strony

Punkt 2. 
Składki w każdym miesiącu są równe przez 10 miesięcy od września do czerwca (tak jak: wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec) – jest to opłata roczna podzielona na 10 równych części. Miesiące wakacyjne lipiec i sierpień są miesiącami bez opłaty składki.

Punkt 3.
W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nie ma możliwości odliczania części opłaty. Opłata składki jest stała.

Punkt 4.
Rezygnacja z zajęć tylko i wyłącznie w formie pisemnej na e-mail klubu: judomiechowice@gmail.com, brak rezygnacji przed końcem miesiąca poprzedzającego rezygnację skutkuję obowiązkiem opłaty składki. (Jeśli dziecko ma nie chodzić od maja najdalej do końca kwietnia prosimy przesłać rezygnację).

Punkt 5.
W przypadku nieodbytego treningu z powodu wyjazdu trenera na zawody lub nie odbycia się treningu np z powodu braku sali ( sale szkolne mogą być użyte do organizacji rady pedagogicznej) dziecko ma prawo odrobić trening w dowolnej grupie na tym samym poziomie zaawansowania. W takim wypadku należy zapytać trenera o konkretną grupę i możliwość odrobienia w niej zajęć.

Punkt 6.
Treningi nie odbywają się w dni tzw. „czerwona kartka w kalendarzu” oraz w dni, w których szkoły, w których trenujemy są zamknięte. Przerwy świąteczne i ferie będą organizowane treningi wspólne (grupy łączone).

 

Dane do płatności

Składki członkowskie dzieci trenujących w

Miechowicach

UKS 33 Miechowice

Ul. Matki Ewy 9
41-908 Bytom
NIP: 626-283-25-32
REGON: 240429438
Nr Konta: 56 1050 1230 1000 0023 0803 5217

Składki członkowskie dzieci trenujących w:

Dobieszowice, Świerklaniec oraz Wieszowo

Kris Consulting Gadacz Krzysztof

Ul. Wolności 9
42-622 Świerklaniec
Nr Konta: 97 1050 1243 1000 0023 3276 0137

Pin It on Pinterest

Share This